Производство на нестандартно оборудване

Натрупаният дългогодишен опит в производството на метални конструкции с промишлено предназначение и листови метални конструкции ни позволяват регулярно да изпълняваме за нашите клиенти и проекти, свързани с изработката на нестандартно оборудване.

Ние сме водещ изпълнител на нестандартно оборудване в България, с висока степен на експертиза, рутина и не на последно място – технологична обезпеченост за изпълнението на такива проекти.

Малка част от произвежданото от нас нестандартно оборудване включва:

  • Модули и компоненти за асфалтосмесващи инсталации;
  • Прахоулавящо оборудване и части за него – електрофилтри и ръкавни филтри;
  • Пещи и корпуси за съоръжения;
  • Пристанищно оборудване – предпазни стоманени фендери, понтони, навигационни шамандури, шамандури за акостиране, специфични пларформи за достъп и др.

През последните години произведено от нас нестандартно оборудване е монтирано в множество държави по света.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png