"Монтажинженеринг" АД разполага с производствена база в гр. Стара Загора с обща площ над 33 000 кв.м, от които закрити производствени площи - 6 000 кв.м. Производствено-комплектовъчната база на дружеството е оборудвана с необходимите машини и съоръжения за производство на метални конструкции от профилна и листова стомана, нестандартно оборудване и заготовки по предоставена от клиента техническа документация.

Наличното оборудване дава възможност на "Монтажинженеринг" АД да произвежда от 100 т. до 300 т. месечно, в зависимост от типа на металните конструкции.

Повече

Камерата е произведена и въведена в експлоатация през 2013 г. Благодарение на нестандартните размери и производството й по поръчка за нуждите на "Монтажинженеринг" АД, камерата позволява почистването както на сурова листова и профилна стомана, така и на произведени метални консрукции.

Повече

Машината позволява бърза и точна изработка на шини и планки от листова стомана.

Повече

Машината е въведена в експлоатация през 2017 г. Абкантът е със CNC управление и позволява огъването на ламарина с дебелина до 8 мм по цялата широчина от 4 м. В зависимост от екипировката, машината позволява огъването на детайли с различен радиус при изключителна точност. Абкантът е с вградени антидеформационни модули, които гарантират точността на огъването по цялата дължина.

Повече

Токоизточник - Aristo™ Mig 4004iw Pulse телоподаващо устройство Aristo Feed 3004W с панел за управление Aristo U8_2 Plus в комплект с воден охладител, кабелни връзки 400Аw – 5 м, горелка PSF410W – 4.5m и количка с 4 колела.  За заваряване на листова и профилна стомана от черни и цветни метали.

Повече

Линията е произведена и въведена в ескплоатация през 2017 г. и е предназначена за производство на метални конструкции на болтова връзка. Машината позволява автоматично разпробиване, маркиране и надписване на профили и планки с точност 0,1 мм, при изключително висока скорост на работа. Линията има възможност за автоматична смяна на инструментите, при наличието на магазин с 6 различни инструмента, което гарантира висока скорост на изплнение на различни програми. Постиганата прецизност свежда до минимум възможността от грешки при изработката, което гарантира бърз и безпроблемен последващ монтаж.

Повече

Машината е произведена и въведена в експлоатация през 2017 г. OL 500/800 DG HP s e високопроизводителна лентоотрезна машина с паралелно водене на отрезната рама за рязане под ъгъл. Машината е специално ориентирана за рязане на профили и тръби. В модела OL 500/800 DG HP s е вградена функция за автоматично адаптиране на наклона на лентата към сечението на профила в процеса на рязане от 3° до 20°. Висока скорост на рязане и подаване при отсъствие на вибрации, респективно ниско ниво на  шума и висока производителност.

Повече

Линията е произведена и въведена в ескплоатация през 2018 г. и е предназначена за разкрой на ламарина от въглеродна и неръждаема стомана. Машината е с токоизточник Hypertherm XPR 300 и TrueHole технология, която позволява направата на отвори в дебелина до 10 мм. с перфектно качество съгласно изискванията на ISO 1090. Работната площа на масата е 2000х9000 мм, което дава възможност за обработка на метали за последващо производство на едрогабаритни изделия.