Производство на промишлени метални конструкции

За разлика от металните конструкции за сгради, проектирани да осигурят покрита площ за клиенти от различни браншове, промишлените метални конструкции имат по-специфично предназначение. Разполагаме с изключително богат опит и експертиза в производството на:

 • носещи метални конструкции за технологично оборудване;

 • рами и фундаменти за различни съоръжения;

 • естакади за тръбопроводи;

 • опорни конструкции за технологични съдове;

 • конструкции за транспортни съоръжения и други.

Характерно за стоманените конструкции с промишлено предназначение е:

 • подложени са на големи натоварвания;

 • висока степен на сложност и точност при изработката;

 • липса на повтаряеми елементи при производство;

 • използване на сертифицирани заварчици и процедури за заваряване;

 • изисквания за контрол на заваръчните съединения – разрушителен и безразрушителен контрол;

 • специфични изисквания за анти-корозионна защита – процедури и тестове за подготовка на повърхността, засилен текущ и последващ контрол при полагане на системите, различни тестове за качеството на покритието (тест за дебелина на сухия филм, тест за адхезия, тест за непрекъснатост), както и специфика във видовете анти-корозионна защита, в зависимост от средата на която е изложена металната конструкция.

Тези дейности са рутина за нас и можем да отговорим на всички проектни изисквания.

Наши проекти

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png