"Монтажинженеринг" АД е специализирано в изграждането на промишлени отоплителни инсталации, котелни централи, стоманени паропроводи и топлопроводи, промишлена газификация, стоманени газопроводи, компресорни станции, водни отолителни инсталации и инсталации за лъчисто отопление на производствени цехове, складове.

Дружеството изпълнява цялостен монтаж на компресорни станции. През периода 2007 - 2009 г. "Монтажинженеринг" АД изпълни цялостна реконструкция и модернизация на компресорни станции "Кардам" и "Лозенец", включващо всички строителни работи, монтаж на оборудване, тръбопроводи и арматура, електромонтажни работи.

Нашите проекти