Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на: 

- производствени корпуси;
- реконструкции на промишлени предприятия;
- опорни стоманени конструкции за тежко оборудване;
- етажерки;
- естакади за тръбопроводи;
- изработка на метални конструкции от листова стомана за газоходи, бункери, съдове и нестандартно оборудване.

За разлика от повечето фирми в България, „Монтажинженеринг“ АД е производител на метални конструкции с промишлено предназначение както от профилна стомана, така и от листов материал.

Дружеството разполага с огромен професионален опит в промишлеността и е отлично оборудвано за тази цел. Това прави компанията ни предпочитан изпълнител на цялостни обекти, както и на проекти включващи изработка и монтаж на стандартизирани метални метални конструкции и нестандартно оборудване, съоръжения и съдове, характерни за отделните сфери на промишлеността.

Промишлените метални конструкции се отличават съществено от стандартните, предназначени за метални халета, складове и други постройки, със следните ключови особености:

- Подложени са на големи натоварвания;
- Висока степен на сложност и точност при изработката;
- Липса на повтаряеми елементи при производство;
- Използване на одобрени процедури за заваряване, както и сертифицирани заварчици;
- Изисквания за контрол на заваръчните съединения – разрушителен и безразрушетелен контрол;
- Специфични изисквания за акнти-корозионна защита – одобрени процедури за подготовка на повърхността, полагане на системите и последващ контрол, както и специфика във видовете анти-корозионна защита, в зависимост от средата на която е изложена металната конструкция;
- Затруднен монтаж поради големи височини и ограничен достъп.

„Монтажинженеринг“ АД разполага с необходимия професионален опит както и транспортна, подемна и монтажна механизация за монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение. Монтажните екипи на дружеството са осигурени с необходимите предпазни средства за изпълнение на монтаж на метални конструкции на големи височини в различни промишлени сектори.

ЛИСТОВИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

"Монтажинженеринг" АД е специализирано и в изработка на метални конструкции от листова стомана. Листовите стоманени конструкции намират широко приложение в изграждането на:

- метални резервоари, съдове, силози с различна вместимост;
- газоходи и въздуховоди;
- бункери и течки;
- стоманени панели и предпазни съоръжения;
- изработката на технологично и нестандартно оборудване.


В зависимост от габаритите на изделията, производствената база на „Монтажинженеринг“ АД позволява производството на завършени изделия в заводски условия, както и изработката на заготовки и последващо изграждане на съдовете или оборудването на обекти на дружеството.

Наши проекти