"Монтажинженеринг" АД е специализирано в проектирането и цялостното изграждане на:
- метални халета;
- производствени цехове и сгради;
- метални складове;
- логистични бази;
- проектиране и строителство на метални сгради;
- монтаж на покривни и фасадни панели и облицовки;
- изграждане на инсталации - електрически инсталации, противопожарни инсталации.

Металните конструкции са сред най-предпочитаните строителни решения за изграждане на сгради с всякакво предназначение в кратки срокове и с гарантирана устойчивост на сеизмични и климатични фактори в дългосрочен план. Сградите от стоманени конструкции позволяват реализирането на нестандартни архитектурни решения, а при избор на подходящи облицовъчни материали се гарантира и максимална енергийна ефективност.

"Монтажинженеринг" АД предлага проектиране и цялостно изграждане на метални халета; изпълнение на строителни дейности и производство и монтаж на стоманени конструкции, по проектна документация на клиента. Предлаганите от нас метални халета и сгради могат да бъдат с различни функции:

- Изграждане на метални халета за производствени цехове и други помещения, без ограничения на площта и предназначението;
- Строителство на логистични бази, метални складове, покрити навеси и други форми на складови площи;
- Изграждане на метални постройки за селскостопански нужди – метални складове и навеси;
- Строителство и изграждане на метални постройки или метални конструкции за сгради и ферми в сферата на животновъдството: птицеферми, кравеферми, овцеферми и козеферми по предварителна проектна документация.
- Всички видове метални халета и сгради по желание на клиента.

В зависимост от спецификата на всеки проект, "Монтажинженеринг" АД използва собствени или външни проектанти.

Дружеството подхожда индивидуално към всеки свой клиент и оказва пълно обслужване чрез професионални инженерни решения и консултации.

Наши проекти