Монтаж на оборудване

Метални халета и складове, метални сгради

"Монтажинженеринг" АД е специализирано в проектирането и цялостното изграждане на:
- метални халета;
- производствени цехове и сгради;
- метални складове;
- логистични бази;
- проектиране и строителство на метални сгради;
- монтаж на покривни и фасадни панели и облицовки;
- изграждане на инсталации - електрически инсталации, противопожарни инсталации.

Металните конструкции са сред най-предпочитаните строителни решения за изграждане на сгради с всякакво предназначение в кратки срокове и с гарантирана устойчивост на сеизмични и климатични фактори в дългосрочен план. Сградите от стоманени конструкции позволяват реализирането на нестандартни архитектурни решения, а при избор на подходящи облицовъчни материали се гарантира и максимална енергийна ефективност.

"Монтажинженеринг" АД предлага проектиране и цялостно изграждане на метални халета; изпълнение на строителни дейности и производство и монтаж на стоманени конструкции, по проектна документация на клиента. Предлаганите от нас метални халета и сгради могат да бъдат с различни функции:

- Изграждане на метални халета за производствени цехове и други помещения, без ограничения на площта и предназначението;
- Строителство на логистични бази, метални складове, покрити навеси и други форми на складови площи;
- Изграждане на метални постройки за селскостопански нужди – метални складове и навеси;
- Строителство и изграждане на метални постройки или метални конструкции за сгради и ферми в сферата на животновъдството: птицеферми, кравеферми, овцеферми и козеферми по предварителна проектна документация.
- Всички видове метални халета и сгради по желание на клиента.

В зависимост от спецификата на всеки проект, "Монтажинженеринг" АД използва собствени или външни проектанти.

Дружеството подхожда индивидуално към всеки свой клиент и оказва пълно обслужване чрез професионални инженерни решения и консултации.

Наши проекти

Пожарогасителни инсталации, спринклерни инсталации

"Монтажинженеринг"АД изпълнява спринклерни противопожарни инсталации за промишлени предприятия, търговски комплекси, складови помещения.

Спринклерните (дренчерните) пожарогасителни инсталации работят на принципа на тръбна система пълна с вода под налягане. Тръбопроводите имат щуцери завършващи с пожарогасителни глави. Същите могат да бъдат автоматични - спринклерни, които са чувствителни на топлина и се активират при пожар, или отворени - дренчерни, които се задействат посредтвом друга автоматизирана система.

Дружеството извършва монтаж на всички необходими тръбопроводи, помпени групи, спринклерни и дренчерни глави, контролно-сигнални клапани, цялостно изграждане на спринкленрни и дренчерни инсталации.

Нашите проекти

Монтаж на електрофилтри, ръкавни филтри, прахоулавящо оборудване

"Монтажинженеринг" АД е специализирано в изработка на всички метални конструкции за електростатични филтри, ръкавни филтри и прахоулавящо оборудване по проект на клиента.

Дружеството има значителен опит при монтаж на електрофилтри в сферата на енергетиката, преработвателната промишленост, металургията и циментената индустрия.

По проектна документация на възложителя "Монтажинженеринг" АД може да произведе електрофилтри и ръкавни филтри от различни типове, окомплектовани с нужните въздуховоди, газоходи, спомагателни инсталации, както и да изпълни необходимите електромонтажни дейности.

Наши проекти

Компресорни станции, газопроводи, газови и отоплителни инсталации

"Монтажинженеринг" АД е специализирано в изграждането на промишлени отоплителни инсталации, котелни централи, стоманени паропроводи и топлопроводи, промишлена газификация, стоманени газопроводи, компресорни станции, водни отолителни инсталации и инсталации за лъчисто отопление на производствени цехове, складове.

Дружеството изпълнява цялостен монтаж на компресорни станции. През периода 2007 - 2009 г. "Монтажинженеринг" АД изпълни цялостна реконструкция и модернизация на компресорни станции "Кардам" и "Лозенец", включващо всички строителни работи, монтаж на оборудване, тръбопроводи и арматура, електромонтажни работи.

Нашите проекти

 

Електрически инсталации, електроинсталации

"Монтажи Елгруп" ООД е дъщерно дружество на "Монтажинженеринг" АД и е специализирано единствено в изграждането на електрически инсталации и изпълнението на електромонтажни дейности в гражданското строителство и промишлеността.

Изграждането на електроинсталации и елетромонтажните дейности като цяло са ключов сегмент от общия профил на "Монтажинженеринг" АД. Нашите специалисти имат богат опит в:

- външно електрозахранване, доставка и монтаж на БКТП/МКТП;

- монтаж на кабелни скари и изтегляне на кабели;

- монтаж на електрооборудване;

- монтаж и подвързване на електрически табла;

- електрическо подвързване на машинно оборудване;

- осветителни инсталации;

- гръмоотводни и заземителни инсталации.

 

Като приемник на традициите и професионализма на "Монтажинженеринг" АД, "Монтажи Елгруп" ООД има богат професионален опит не само в изграждането на електрически инсталации за гражданското строителство, но и в промишлените електроинсталации:

Гражданско строителство

- търговски комплекси и хипермаркети;

- обществени сгради и сгради за културни мероприятия;

- сгради в сферата на образованието - детски ясли, детски градини, училища;

- жилищни сгради;

- еднофамилни къщи.

 

Промишлено строителство

- елекрически инсталации на метални халета и постройки;

- производствено-административни сгради;

- производствени корпуси;

- електроинсталации в сферата на енергетиката, химическата промишленост, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост;

- комуникационни центрове и др. 

 

Благодарение на своята гъвкавост и мобилност "Монтажи Елгруп" може да предложи на своите клиенти конкурентни цени при най-високо ниво на професионализъм. Дружеството изпълнява проекти на територията на цялата страна и в чужбина.

 

Вашите запитвания можете да отправите чрез общата форма за запитвания в секцията "Контакти" или на следния е-мейл адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Нашите проекти

Монтаж на промишлени тръбопроводи

Основна дейност на "Монтажинженеринг" АД, като по-тясно направление в машинния монтаж, е изграждане и монтаж на тръбопроводи от въглеродни и неръждаеми стомани. Дружеството изпълнява промишлени и технологични тръбопроводи за различни продукти, газове, пара и гореща вода, тръбопроводи за ниско и високо налягане, газопроводи. Дружеството има възможност за предварителна изработка на тръбопроводи по изометрични схеми в производствената си база, с цел по-кратки срокове за монтаж на обекта. "Монтажинженеринг" АД изгражда и неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост, с най-високи изисквания към качеството на заваряване и хигиена при монтажните работи.

Дружеството е вписано в регистъра на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за изпълнение на инсталации с повишена опасност - поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи, изграждане на нефтопроводи и газопроводи.

Наши проекти

Промишлен машинен монтаж

"Монтажинженеринг" АД е едно от водещите и най-квалифицирани дружества в страната в областта на машинния монтаж.

Дружеството е специализирано в монтаж на метални конструкции, термопанели и обшивки, монтаж на всички видове промишлено оборудване - котли, реактори, турбини, компресорни и помпени агрегати, индустриални пещи, ръкавни и електростатични филтри, трошачки, мелници, транспортьори, редлери, шнекове, стоманени тръбопроводи, помпи и много други.

Дружеството изпълнява всички видове демонтажни, монтажни и ремонтни дейности на технологични инсталации, производствени цехове, монтаж на тежко и едрогабаритно оборудване, налагащо използването на специализирана механизация и кранове с товароподемност над 500 т.

Наши проекти

Силози и резервоари - производство и монтаж, изграждане на резервоари

"Монтажинженеринг" АД произвежда и изгражда на място всички видове силози и резервоари от въглеродна и неръждаема стомана. Дружеството с работи с най-високо квалифицираните проектанти в България в сферата на проектирането на листови метални конструкции и по-специално силози и резервоари.

СИЛОЗИ

Силозите намират широко приложение при съхранението на разнообразни продукти и суровини във всички сектори на промишлеността. Дружеството е специализирано в изработка и изграждане на силози за циментената индустрия, преработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, стъкларската промишленост, хартиената индустрия и други промишлени сектори. В зависимост от мястото за монтаж, силозите могат да бъдат произведени на заготовки и монтирани на място по листов способ, както и да бъдат произведени цели в производствената ни база и монтирани на обекта като готови изделия.

РЕЗЕРВОАРИ

"Монтажинженеринг" АД има дългогодишен опит и в изработка на резервоари от въглеродни и неръждаеми стомани. Дружеството произвежда и монтира стоманени резервоари с вместимост от 0,5 до 50 000 куб.м. за съхранение на питейна вода, петролни продукти, горива, киселини и химически продукти, различни масла в хранително-вкусовата и химическата промишленост, технологична вода за производствени нужди и оранжерии, метантанкове за пречиствателни станции и др. В зависимост от вместимостта им и мястото на монтаж, резервоарите могат да бъдат изградени по листов и рулонен метод.

"Монтажинженеринг" АД е специализирано и в изработка на малки резервоари и съдове под налягане с вместимост от 0,1 до 50 куб.м. по проектна документация на клиента. За изпитването, сертифицирането и узаконяването на съдове под налягане, "Монтажинженеринг" АД работи с независима специализирана лаборатория.

Наши проекти
 

 

 

Производство на метални конструкции, монтаж на стоманени конструкции

Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на: 

- производствени корпуси;
- реконструкции на промишлени предприятия;
- опорни стоманени конструкции за тежко оборудване;
- етажерки;
- естакади за тръбопроводи;
- изработка на метални конструкции от листова стомана за газоходи, бункери, съдове и нестандартно оборудване.

За разлика от повечето фирми в България, „Монтажинженеринг“ АД е производител на метални конструкции с промишлено предназначение както от профилна стомана, така и от листов материал.

Дружеството разполага с огромен професионален опит в промишлеността и е отлично оборудвано за тази цел. Това прави компанията ни предпочитан изпълнител на цялостни обекти, както и на проекти включващи изработка и монтаж на стандартизирани метални метални конструкции и нестандартно оборудване, съоръжения и съдове, характерни за отделните сфери на промишлеността.

Промишлените метални конструкции се отличават съществено от стандартните, предназначени за метални халета, складове и други постройки, със следните ключови особености:

- Подложени са на големи натоварвания;
- Висока степен на сложност и точност при изработката;
- Липса на повтаряеми елементи при производство;
- Използване на одобрени процедури за заваряване, както и сертифицирани заварчици;
- Изисквания за контрол на заваръчните съединения – разрушителен и безразрушетелен контрол;
- Специфични изисквания за акнти-корозионна защита – одобрени процедури за подготовка на повърхността, полагане на системите и последващ контрол, както и специфика във видовете анти-корозионна защита, в зависимост от средата на която е изложена металната конструкция;
- Затруднен монтаж поради големи височини и ограничен достъп.

„Монтажинженеринг“ АД разполага с необходимия професионален опит както и транспортна, подемна и монтажна механизация за монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение. Монтажните екипи на дружеството са осигурени с необходимите предпазни средства за изпълнение на монтаж на метални конструкции на големи височини в различни промишлени сектори.

ЛИСТОВИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

"Монтажинженеринг" АД е специализирано и в изработка на метални конструкции от листова стомана. Листовите стоманени конструкции намират широко приложение в изграждането на:

- метални резервоари, съдове, силози с различна вместимост;
- газоходи и въздуховоди;
- бункери и течки;
- стоманени панели и предпазни съоръжения;
- изработката на технологично и нестандартно оборудване.


В зависимост от габаритите на изделията, производствената база на „Монтажинженеринг“ АД позволява производството на завършени изделия в заводски условия, както и изработката на заготовки и последващо изграждане на съдовете или оборудването на обекти на дружеството.

Наши проекти