Основна дейност на "Монтажинженеринг" АД, като по-тясно направление в машинния монтаж, е изграждане и монтаж на тръбопроводи от въглеродни и неръждаеми стомани. Дружеството изпълнява промишлени и технологични тръбопроводи за различни продукти, газове, пара и гореща вода, тръбопроводи за ниско и високо налягане, газопроводи. Дружеството има възможност за предварителна изработка на тръбопроводи по изометрични схеми в производствената си база, с цел по-кратки срокове за монтаж на обекта. "Монтажинженеринг" АД изгражда и неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост, с най-високи изисквания към качеството на заваряване и хигиена при монтажните работи.

Дружеството е вписано в регистъра на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за изпълнение на инсталации с повишена опасност - поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи, изграждане на нефтопроводи и газопроводи.

Наши проекти