"Монтажинженеринг"АД изпълнява спринклерни противопожарни инсталации за промишлени предприятия, търговски комплекси, складови помещения.

Спринклерните (дренчерните) пожарогасителни инсталации работят на принципа на тръбна система пълна с вода под налягане. Тръбопроводите имат щуцери завършващи с пожарогасителни глави. Същите могат да бъдат автоматични - спринклерни, които са чувствителни на топлина и се активират при пожар, или отворени - дренчерни, които се задействат посредтвом друга автоматизирана система.

Дружеството извършва монтаж на всички необходими тръбопроводи, помпени групи, спринклерни и дренчерни глави, контролно-сигнални клапани, цялостно изграждане на спринкленрни и дренчерни инсталации.

Нашите проекти