Read more ...

Обект: “Неохим“ АД
Период: 2019 – 2020
Обхват: Цялостно изграждане на склад с площ над 10 500 кв.м., монтаж на стоманобетонни колони, доставка и монтаж на 650 т. метална конструкция за покрив и фасади, монтаж на покривна ламарина, изграждане на електрически инсталации.

Read more ...

Предмет: Производство на модули за асфалтосмесващи инсталации
Период: 2020
Обхват: Цялостно производство на модули за асфалтосмесващи инсталации, включващо рамка от профилна метална конструкция, вътрешни камери, клапи, окабеляване, изолация от минерална вата и обшивка от профилирана ламарина.

Read more ...


Обект: „Велде България“ АД
Период: 2019 – 2020
Обхват: Частичен демонтаж и разрушаване на старо котелно помещение, изпълнение на земни и бетонови работи, изработка и монтаж на 110 т. опорна метална конструкция за технологично оборудване, производство на 200 т. метална конструкция за котелно помещение.

Read more ...

Object: "Metalstroy" AD

Implementation period: 2012 - 2014

Scope: Partial fabrication and complete installation of main steel structure, fabrication and and erection of steel structures for stair cases, platforms, handrails, floors of corrugated steel plate, installation of wall and roof cladding from trapezoidal steel plate.