Read more ...

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство на заготовки и изграждане на неръждаеми резервоари и технологични съоръжения в условия на работещо производство.

Read more ...

Предмет: Изграждане на вертикален стоманен резервоар с вместимост 500 куб.м.
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Производство и монтаж по рулонен способ на вертикален стоманен резервоар с вместимост 500 куб.м., изработен от въглеродна стомана за съхранение на пиролизно масло.