Важни дати:

1946 - Създаване на дружеството като звено към специализирано държавно обединение в областта на изграждането на инсталации за граждански и промишлени проекти.

1972 - Съвместно с други министерства и икономически организации, дружеството започва като държавно звено да изпълнява проекти извън рамките на страната.

1981 - Дружеството е регистрирано в Българската Търговско-Промишлена Палата и получава официалните права за извършване на самостоятелна дейност извън България като международно търговско дружество.

1991 - След приватизационните процеси в страната и поради промяна в устройството на българското законодателство, държавното звено се трансформира в частно акционерно дружество с държавно участие, което напълно запазва дейността си и създава модерна и гъвкава структура на управление.

1998 - След изкупуване на държавните акции, "Монтажинженеринг" АД се превръща в изцяло частно акционерно дружество.

2003 - „Монтажинженеринг” АД е едно от първите в бранша, което получава сертификат за управление на качеството.

Към настоящия момент „Монтажинженеринг” АД е модерно, пазарно-ориентирано дружество, познато сред своите клиенти с гъвкавост, коректност и професионализъм.

Метални халета

Цялостно изграждане на метални халета, производствени цехове и сгради, метални складове, логистични бази; проектиране и строителство на метални сгради, монтаж на покривни и фасадни панели и облицовки, изграждане на инсталации - електрически инсталации, противопожарни инсталации.

Повече

Монтаж на оборудване

Монтаж на промишлено оборудване

Промишлен машинен монтаж, монтаж на технологично оборудване във всички сфери на промишлеността - котли, компресори, помпи, мелници, транспортни съоръжения - транспортьори, шнекове и елеватори, нестандартни съоръжения и цели технологични линии.  

Повече

mk2

Метални конструкции

Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на производствени корпуси и реконструкции, опорни стоманени конструкции за оборудване и тръбопроводи; изработка на листови метални конструкции и нестандартно оборудване.

Повече

Тръбопроводи

Монтаж на технологични тръбопроводи

Монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, промишлени тръбопроводи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, тръбопроводи за химическата промишленост, неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост.

Повече

Резервоари и силози

Силози и резервоари

Производство и изграждане на метални резервоари за петролни и химически продукти, масла, продукти от хранително-вкусовата промишленост; стоманени силози и бункери за преработвателна промишленост, стъкларска и цимента индустрия, хранително-вкусова промишленост. 

Повече

Електрически инсталации

Електрически инсталации и електромонтаж

Изграждане на промишлени електрически инсталации, електроинсталации на обществени и производствени сгради, силнотокови и слаботокови инсталации, монтаж и връзка на табла, мълниезащита и заземление, монтаж на електрооборудване, трансформатори, генератори и др.

 Повече