"Монтажинженеринг" АД произвежда и изгражда на място всички видове силози и резервоари от въглеродна и неръждаема стомана. Дружеството с работи с най-високо квалифицираните проектанти в България в сферата на проектирането на листови метални конструкции и по-специално силози и резервоари.

СИЛОЗИ

Силозите намират широко приложение при съхранението на разнообразни продукти и суровини във всички сектори на промишлеността. Дружеството е специализирано в изработка и изграждане на силози за циментената индустрия, преработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, стъкларската промишленост, хартиената индустрия и други промишлени сектори. В зависимост от мястото за монтаж, силозите могат да бъдат произведени на заготовки и монтирани на място по листов способ, както и да бъдат произведени цели в производствената ни база и монтирани на обекта като готови изделия.

РЕЗЕРВОАРИ

"Монтажинженеринг" АД има дългогодишен опит и в изработка на резервоари от въглеродни и неръждаеми стомани. Дружеството произвежда и монтира стоманени резервоари с вместимост от 0,5 до 50 000 куб.м. за съхранение на питейна вода, петролни продукти, горива, киселини и химически продукти, различни масла в хранително-вкусовата и химическата промишленост, технологична вода за производствени нужди и оранжерии, метантанкове за пречиствателни станции и др. В зависимост от вместимостта им и мястото на монтаж, резервоарите могат да бъдат изградени по листов и рулонен метод.

"Монтажинженеринг" АД е специализирано и в изработка на малки резервоари и съдове под налягане с вместимост от 0,1 до 50 куб.м. по проектна документация на клиента. За изпитването, сертифицирането и узаконяването на съдове под налягане, "Монтажинженеринг" АД работи с независима специализирана лаборатория.

Наши проекти
 

 

 

Метални халета

Цялостно изграждане на метални халета, производствени цехове и сгради, метални складове, логистични бази; проектиране и строителство на метални сгради, монтаж на покривни и фасадни панели и облицовки, изграждане на инсталации - електрически инсталации, противопожарни инсталации.

Повече

Монтаж на оборудване

Монтаж на промишлено оборудване

Промишлен машинен монтаж, монтаж на технологично оборудване във всички сфери на промишлеността - котли, компресори, помпи, мелници, транспортни съоръжения - транспортьори, шнекове и елеватори, нестандартни съоръжения и цели технологични линии.  

Повече

mk2

Метални конструкции

Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на производствени корпуси и реконструкции, опорни стоманени конструкции за оборудване и тръбопроводи; изработка на листови метални конструкции и нестандартно оборудване.

Повече

Тръбопроводи

Монтаж на технологични тръбопроводи

Монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, промишлени тръбопроводи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, тръбопроводи за химическата промишленост, неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост.

Повече

Резервоари и силози

Силози и резервоари

Производство и изграждане на метални резервоари за петролни и химически продукти, масла, продукти от хранително-вкусовата промишленост; стоманени силози и бункери за преработвателна промишленост, стъкларска и цимента индустрия, хранително-вкусова промишленост. 

Повече

Електрически инсталации

Електрически инсталации и електромонтаж

Изграждане на промишлени електрически инсталации, електроинсталации на обществени и производствени сгради, силнотокови и слаботокови инсталации, монтаж и връзка на табла, мълниезащита и заземление, монтаж на електрооборудване, трансформатори, генератори и др.

 Повече