"Монтажинженеринг" АД е с над 60-годишен професионален опит в областта на монтажното строителство, лидер в областта на изграждането и монтажа на промишлени съоръжения и инсталации. Дружеството е специализирано в следните направления:

  • строителство и изграждане на метални халета и сгради от стоманени конструкции, включително монтаж на покривни и фасадни панели;
  • метални конструкции - проектиране, производство и монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение;
  • производство, изграждане и монтаж на стоманени резервоари и силози;
  • промишлен машинен монтаж - монтаж на технологично оборудване и инсталации;
  • монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи;
  • изграждане на електрически инсталации и електромонтажни дейности;
  • изграждане на промишлено отопление и газови инсталации.

Метални халета

Цялостно изграждане на метални халета, производствени цехове и сгради, метални складове, логистични бази; проектиране и строителство на метални сгради, монтаж на покривни и фасадни панели и облицовки, изграждане на инсталации - електрически инсталации, противопожарни инсталации.

Повече

Монтаж на оборудване

Монтаж на промишлено оборудване

Промишлен машинен монтаж, монтаж на технологично оборудване във всички сфери на промишлеността - котли, компресори, помпи, мелници, транспортни съоръжения - транспортьори, шнекове и елеватори, нестандартни съоръжения и цели технологични линии.  

Повече

mk2

Метални конструкции

Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на производствени корпуси и реконструкции, опорни стоманени конструкции за оборудване и тръбопроводи; изработка на листови метални конструкции и нестандартно оборудване.

Повече

Тръбопроводи

Монтаж на технологични тръбопроводи

Монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, промишлени тръбопроводи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, тръбопроводи за химическата промишленост, неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост.

Повече

Резервоари и силози

Силози и резервоари

Производство и изграждане на метални резервоари за петролни и химически продукти, масла, продукти от хранително-вкусовата промишленост; стоманени силози и бункери за преработвателна промишленост, стъкларска и цимента индустрия, хранително-вкусова промишленост. 

Повече

Електрически инсталации

Електрически инсталации и електромонтаж

Изграждане на промишлени електрически инсталации, електроинсталации на обществени и производствени сгради, силнотокови и слаботокови инсталации, монтаж и връзка на табла, мълниезащита и заземление, монтаж на електрооборудване, трансформатори, генератори и др.

 Повече