Осветителни инсталации

Дружеството изпълнява доставка и монтаж на осветителни тела за бита и промишлеността, проектиране и изграждане на енергийно ефективни и контролируеми осветителни инсталации за производствени помещение, административни сгради, детски ясли и учебни заведения, обществени сгради и други.

Външно осветление – изграждане на външно, улично и парково осветление, в това число: направа на изкоп, полагане на PVC тръби в бетонен кожух, доставка и монтаж на стълбове с различна височина и вид, монтаж на осветителни тела, както и проверка на осветеността от специализирана лаборатория.

 

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png