Сградни електрически инсталации

Нашите екипи изпълняват монтаж на електрически инсталации за жилищни кооперации, еднофамилни и многофамилни къщи, детски ясли и учебни заведения, хотели, търговски комплекси, административни и обществени сгради.

Електроинсталационните дейности включват: окабеляване на осветителни тела, електрически контакти, отоплителни и климатични инсталации, слаботокови инсталации, електрически табла.

Електрически табла – доставка и монтаж на апартаментни и главни електрически табла, реконструкция и преоборудване на съществуващи електрически табла.

Изграждане на слаботокови инсталации - пожароизвестителни системи, структурни системи, система за видео наблюдение и контрол на достъпа, домофонни и видеодомофонни системи.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png