Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Изграждане на магазин и складове за строителен хипермаркет

Повече

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на покривна и фасадна метална конструкция за основен магазин, производство и монтаж на метални конструкции за складове 1 и 2, монтаж на покривна ламарина и фасадни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за производствен цех за торфени смеси

Повече

Обект: „Биоцвет“ ООД

Период: 2021

Обхват: Изработка и монтаж на стоманени конструкции за нов производствен цех, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели.

Производство и монтаж на метална конструкция за тенис корт

Повече

Обект: Академия за тенис на корт

Период: 2021

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за нов тенис корт, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на покривни поликарбонатни панели за естествено осветление.

Изграждане на ново котелно помещение от метална конструкция

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на ново котелно помещение, включващо земни и бетонови работи, изработка, доставка и монтаж на стоманена конструкция, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на електрически инсталации.

Цялостно изграждане на склад за готова продукция

Повече

Обект: Винарна Four Friends

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на склад за продукция, включително производство и монтаж на стоманени конструкции, монтаж на покривни и фасадни термопанели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки, изграждане на електрически инсталации.

Доставка и монтаж на метални конструкции за завод за фуражни смески

Повече

Обект: „Микса“ ЕООД

Период: 2020

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за покриване на производствено оборудване

Метално хале с покривни и фасадни термопанели

Повече

Обект: Складово и ремонтно помещение, гр. Ямбол

Период: 2020

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за метално хале, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели и окомплектовки.

Цялостно изграждане на склад за съхранение на готова продукция

Повече

Обект: „Неохим“ АД

Период: 2019 - 2020

Обхват: Цялостно изграждане на склад за съхранение на амониева селитра, състоящ се от стоманобетонни колони и покривна и фасадна метална конструкция с общо тегло над 700 т. Производство и монтаж на стоманени конструкции за покрив и фасади, монтаж на покривна ламарина и фасадни решетки, изграждане на електрически инсталации.

Производство и монтаж на метални конструкции за предприятие за производство на слънчогледово масло

Повече

Обект: „Болагро“ ООД

Период: 2019 - 2020

Обхват: Производство и монтаж метални конструкции за производствени цехове, доставка и монтаж на покривни панели, фасадни ламарини и завършващи окомплектовки.

Изграждане на производствена сграда със складови помещения

Повече

Обект: "Металстрой" АД

Период: 2019 - 2020
Обхват: Монтаж на метални конструкции за производствена сграда и метален склад, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

Проектиране, производство и монтаж на метална конструкция за разширение на производствено-складова база

Повече

Обект: „Колор-Пласт“ ООД
Период: 2019
Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

Изработка и монтаж на метална конструкция за ново производствено хале

Повече

Обект: „Крес-Д“ ЕООД
Период: 2019
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за нова производствена сграда, доставка и монтаж на подкранови греди.

Производство, доставка и монтаж на метални конструкции за търговско-складова база, монтаж на фасадни и покривни панели, завършващи окомплектовки

Повече

Обект: "Сомнис" ООД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство, доставка и монтаж на метални конструкции с общо тегло 102 т., монтаж на фасадни панели, монтаж на плътни и прозрачни покривни панели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Производство и монтаж на метална конструкция за навес на товарни рампи

Повече

Обект: „Ойрошпед“ АД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за навес на товарни рампи, доставка и монтаж на фасадни и покривни панели и завършващи окомплектовки - логистична база гр. Стара Загора

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за стопанска постройка

Повече

Предмет: Стопанска постройка с. Борино
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за стопанска постройка, включително доставка и монтаж на покривна ламарина, доставка и монтаж на фасадни панели.

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за пристройка към производствена база

Повече

Обект: „Колор-Пласт“ ООД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за производствена база, включително доставка и монтаж на покривни и фасадни панели.

Изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на производствена сграда за белен слънчоглед гр. Попово - Производствена сграда

Повече

Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Частична изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на производствена сграда за белен слънчоглед в гр. Попово, включително монтаж на хоризонтални фасадни термопанели, покривни панели и окомплектовки.

Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции

Повече

Обект: „Панхим“ ООД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за покрит склад, изпълнение на изкопни и бетонови работи, монтаж на поликарбонатни плоскости, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Монтаж на метални конструкции и термопанели за склад

Повече

Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Монтаж на метални конструкции за склад към производствена сграда в гр. Попово, монтаж на фасадни и покривни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Изграждане на цехове за рафинерия за слънчогледово олио

Повече

Обект: Монтаж на метални конструкции за рафиниращ и бутилиращ цех
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на цехове за рафиниране и бутилиране слънчогледово олио в Косово, включващо монтаж на метални конструкции, монтаж на оборудване и електрически инсталации.

Изграждане на метални халета

Повече

Обект: Производство и монтаж на метални конструкции за метални халета
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Цялостно препроектиране, производство и монтаж на метални конструкции за метални халета и складове.

Производство и монтаж на метална сграда за помпена станция

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на помещение за помпена станция, включващо производство и монтаж на метални конструкции, монтаж на термопанели, окомплектовки и врати.

Цялостно изграждане на разширение към производствен корпус

Повече

Обект: "Монделийз България" ЕООД
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на разширение към производствен корпус, включващо земни и строителни дейности, производство на метални конструкции, цялостен монтаж на сградата, монтаж на термопанели и окомплектовки, монтаж на телферна греда и телфер.

Производство и монтаж на метална конструкция за метални халета

Повече

Обект: Депо за преработка на отпадъци
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за спомагателни метални халета.

Изграждане на предприятие за преработка на слънчоглед

Повече

Обект: "Металстрой" АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Частично производство и цялостен монтаж на метални конструкции за покрит склад, монтаж на стенни (фасадни) и покривни панели, окомплектовки, водостоци и улуци.

Частична изработка и монтаж на метални конструкции за склад и производствена сграда

Повече

Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Частична изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на метални сгради със складово и производствено предназначение, монтаж на термопанели и окомплектовки.

Производство и монтаж на метална конструкция

Повече

Обект: „Ню Ойл“ АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех за пресоване на слънчоглед, изграждане на метален навес за разтоварище за слънчоглед, производство и монтаж на метална конструкция за приемна шахта, монтаж на покривна и фасадна ламарина за навес=

Проектиране и изграждане на метално хале към съществуваща производствена сграда

Повече

Обект: Цех за боядисване
Период на изпълнение: 2013
Обхват: Цялостно изграждане на метално хале, включващо: проектиране, изграждане на подпорна стена, производство на метална конструкция, монтаж на халето, производство и монтаж на подкранови греди, монтаж на покривна и стенна ламарина, врати и окомплектовки.

Изработка и монтаж на метална конструкция за зимна градина

Повече

Обект: „София еърпорт център"
Период на изпълнение: 2012
Обхват: Изработка и монтаж на тръбна метална конструкция за обособяване на зимна градина в административна сграда.

Производство и монтаж на метални конструкции

Повече

Обект: "Ко-вер Индустриал С.р.л. Клон България"
Период на изпълнение: 2010
Обхват: Производство, доставка и монтаж на метални конструкции за шумоизолиращи стени, асансьорна клетка и метален мост.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png