Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар - етап 2

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД
Период: 2022
Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Възстановяване на покривна конструкция за административно-битова сграда

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период: 2022

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на покривни метални конструкции на административно-битова сграда, доставка и монтаж на покривни панели и завършващи окомплектовки, обшивка на бордове с гладка ламарина, монтаж на отводнителни елементи.

Изграждане на покрит склад за стоки и строителни материали

Повече

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“
Период: 2022
Обхват: Производство и монтаж на поцинкована метална конструкция за външен покрит склад за стоки и строителни материали, монтаж на покривна и фасадна ламарина и отводнителни елементи.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД, с. Ковач

Период: 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, монтаж на естествено осветление от поликарбонат, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Изграждане на магазин и складове за строителен хипермаркет

Повече

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на покривна и фасадна метална конструкция за основен магазин, производство и монтаж на метални конструкции за складове 1 и 2, монтаж на покривна ламарина и фасадни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за производствен цех за торфени смеси

Повече

Обект: „Биоцвет“ ООД

Период: 2021

Обхват: Изработка и монтаж на стоманени конструкции за нов производствен цех, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели.

Производство и монтаж на метална конструкция за тенис корт

Повече

Обект: Академия за тенис на корт

Период: 2021

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за нов тенис корт, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на покривни поликарбонатни панели за естествено осветление.

Изграждане на ново котелно помещение от метална конструкция

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на ново котелно помещение, включващо земни и бетонови работи, изработка, доставка и монтаж на стоманена конструкция, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на електрически инсталации.

Цялостно изграждане на склад за готова продукция

Повече

Обект: Винарна Four Friends

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на склад за продукция, включително производство и монтаж на стоманени конструкции, монтаж на покривни и фасадни термопанели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки, изграждане на електрически инсталации.

Доставка и монтаж на метални конструкции за завод за фуражни смески

Повече

Обект: „Микса“ ЕООД

Период: 2020

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за покриване на производствено оборудване

Метално хале с покривни и фасадни термопанели

Повече

Обект: Складово и ремонтно помещение, гр. Ямбол

Период: 2020

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за метално хале, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели и окомплектовки.

Цялостно изграждане на склад за съхранение на готова продукция

Повече

Обект: „Неохим“ АД

Период: 2019 - 2020

Обхват: Цялостно изграждане на склад за съхранение на амониева селитра, състоящ се от стоманобетонни колони и покривна и фасадна метална конструкция с общо тегло над 700 т. Производство и монтаж на стоманени конструкции за покрив и фасади, монтаж на покривна ламарина и фасадни решетки, изграждане на електрически инсталации.

Производство и монтаж на метални конструкции за предприятие за производство на слънчогледово масло

Повече

Обект: „Болагро“ ООД

Период: 2019 - 2020

Обхват: Производство и монтаж метални конструкции за производствени цехове, доставка и монтаж на покривни панели, фасадни ламарини и завършващи окомплектовки.

Изграждане на производствена сграда със складови помещения

Повече

Обект: "Металстрой" АД

Период: 2019 - 2020
Обхват: Монтаж на метални конструкции за производствена сграда и метален склад, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

Проектиране, производство и монтаж на метална конструкция за разширение на производствено-складова база

Повече

Обект: „Колор-Пласт“ ООД
Период: 2019
Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png