Метални халета и сгради

Метална конструкция за спомагателна сграда

Обект: "Кнауф България" ЕООД
Период: 2023
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за сграда с помощно предназначение, доставка и монтаж на покривни и фасадни панели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Метална конструкция за надстройка на Астрономическа обсерватория

Обект: Астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин", Стара Загора
Период: 2023
Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за надстройка за покриване на купол, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, изграждане на електрическа инсталация.

Складове за съхранение на земеделска продукция

Обект: "Боладжа България" ООД
Период: 2023 - 2024
Обхват: Производство и монтаж на покривна и фасадна стоманена конструкция на складове с площ от 8 000 кв.м., монтаж на трапецовидна ламарина, монтаж на окомплектовки, улуци и водосточни тръби.

Фасадна метална конструкция

Обект: Професионална гимназия по обекло и хранене "Райна Княгиня", гр. Стара Загора
Период: 2023
Обхват: Производство и монтаж на фасадна метална конструкция за допълнителен етаж от учебни стаи, доставка и монтаж на фасадни ламарини и окомплектовки.

Метални конструкции за производствена сграда

Обект: „Техноинженеринг“ ЕООД
Период: 2023
Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за производствена сграда, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар - етап 2

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД
Период: 2022
Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Възстановяване на покривна конструкция за административно-битова сграда

Обект: "Неохим" АД

Период: 2022

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на покривни метални конструкции на административно-битова сграда, доставка и монтаж на покривни панели и завършващи окомплектовки, обшивка на бордове с гладка ламарина, монтаж на отводнителни елементи.

Изграждане на покрит склад за стоки и строителни материали

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“
Период: 2022
Обхват: Производство и монтаж на поцинкована метална конструкция за външен покрит склад за стоки и строителни материали, монтаж на покривна и фасадна ламарина и отводнителни елементи.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД, с. Ковач

Период: 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, монтаж на естествено осветление от поликарбонат, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Изграждане на магазин и складове за строителен хипермаркет

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на покривна и фасадна метална конструкция за основен магазин, производство и монтаж на метални конструкции за складове 1 и 2, монтаж на покривна ламарина и фасадни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за производствен цех за торфени смеси

Обект: „Биоцвет“ ООД

Период: 2021

Обхват: Изработка и монтаж на стоманени конструкции за нов производствен цех, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели.

Производство и монтаж на метална конструкция за тенис корт

Обект: Академия за тенис на корт

Период: 2021

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за нов тенис корт, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на покривни поликарбонатни панели за естествено осветление.

Изграждане на ново котелно помещение от метална конструкция

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на ново котелно помещение, включващо земни и бетонови работи, изработка, доставка и монтаж на стоманена конструкция, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на електрически инсталации.

Цялостно изграждане на склад за готова продукция

Обект: Винарна Four Friends

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на склад за продукция, включително производство и монтаж на стоманени конструкции, монтаж на покривни и фасадни термопанели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки, изграждане на електрически инсталации.

Доставка и монтаж на метални конструкции за завод за фуражни смески

Обект: „Микса“ ЕООД

Период: 2020

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за покриване на производствено оборудване

Метално хале с покривни и фасадни термопанели

Обект: Складово и ремонтно помещение, гр. Ямбол

Период: 2020

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за метално хале, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели и окомплектовки.

Цялостно изграждане на склад за съхранение на готова продукция

Обект: „Неохим“ АД

Период: 2019 - 2020

Обхват: Цялостно изграждане на склад за съхранение на амониева селитра, състоящ се от стоманобетонни колони и покривна и фасадна метална конструкция с общо тегло над 700 т. Производство и монтаж на стоманени конструкции за покрив и фасади, монтаж на покривна ламарина и фасадни решетки, изграждане на електрически инсталации.

Производство и монтаж на метални конструкции за предприятие за производство на слънчогледово масло

Обект: „Болагро“ ООД

Период: 2019 - 2020

Обхват: Производство и монтаж метални конструкции за производствени цехове, доставка и монтаж на покривни панели, фасадни ламарини и завършващи окомплектовки.

Изграждане на производствена сграда със складови помещения

Обект: "Металстрой" АД

Период: 2019 - 2020
Обхват: Монтаж на метални конструкции за производствена сграда и метален склад, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

Проектиране, производство и монтаж на метална конструкция за разширение на производствено-складова база

Обект: „Колор-Пласт“ ООД
Период: 2019
Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни термопанели и завършващи окомплектовки.

Изработка и монтаж на метална конструкция за ново производствено хале

Обект: „Крес-Д“ ЕООД
Период: 2019
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за нова производствена сграда, доставка и монтаж на подкранови греди.

Производство, доставка и монтаж на метални конструкции за търговско-складова база, монтаж на фасадни и покривни панели, завършващи окомплектовки

Обект: "Сомнис" ООД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство, доставка и монтаж на метални конструкции с общо тегло 102 т., монтаж на фасадни панели, монтаж на плътни и прозрачни покривни панели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Производство и монтаж на метална конструкция за навес на товарни рампи

Обект: „Ойрошпед“ АД
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за навес на товарни рампи, доставка и монтаж на фасадни и покривни панели и завършващи окомплектовки - логистична база гр. Стара Загора

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png