Метална конструкция за спомагателна сграда

Повече

Обект: "Кнауф България" ЕООД
Период: 2023
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за сграда с помощно предназначение, доставка и монтаж на покривни и фасадни панели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Метална конструкция за надстройка на Астрономическа обсерватория

Повече

Обект: Астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин", Стара Загора
Период: 2023
Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за надстройка за покриване на купол, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, изграждане на електрическа инсталация.

Складове за съхранение на земеделска продукция

Повече

Обект: "Боладжа България" ООД
Период: 2023 - 2024
Обхват: Производство и монтаж на покривна и фасадна стоманена конструкция на складове с площ от 8 000 кв.м., монтаж на трапецовидна ламарина, монтаж на окомплектовки, улуци и водосточни тръби.

Фасадна метална конструкция

Повече

Обект: Професионална гимназия по обекло и хранене "Райна Княгиня", гр. Стара Загора
Период: 2023
Обхват: Производство и монтаж на фасадна метална конструкция за допълнителен етаж от учебни стаи, доставка и монтаж на фасадни ламарини и окомплектовки.

Метални конструкции за производствена сграда

Повече

Обект: „Техноинженеринг“ ЕООД
Период: 2023
Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за производствена сграда, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар - етап 2

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД
Период: 2022
Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Възстановяване на покривна конструкция за административно-битова сграда

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период: 2022

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на покривни метални конструкции на административно-битова сграда, доставка и монтаж на покривни панели и завършващи окомплектовки, обшивка на бордове с гладка ламарина, монтаж на отводнителни елементи.

Изграждане на покрит склад за стоки и строителни материали

Повече

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“
Период: 2022
Обхват: Производство и монтаж на поцинкована метална конструкция за външен покрит склад за стоки и строителни материали, монтаж на покривна и фасадна ламарина и отводнителни елементи.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД, с. Ковач

Период: 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, монтаж на естествено осветление от поликарбонат, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за складове за земеделска продукция и стопански инвентар

Повече

Обект: „Ю Ес Ви Инженеринг“ ЕООД

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на стоманени конструкции за складове за земеделска продукция, доставка и монтаж на покривна и фасадна ламарина, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.

Изграждане на магазин и складове за строителен хипермаркет

Повече

Обект: Строителен хипермаркет „Masterhaus“

Период: 2021 - 2022

Обхват: Производство и монтаж на покривна и фасадна метална конструкция за основен магазин, производство и монтаж на метални конструкции за складове 1 и 2, монтаж на покривна ламарина и фасадни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.

Метални конструкции за производствен цех за торфени смеси

Повече

Обект: „Биоцвет“ ООД

Период: 2021

Обхват: Изработка и монтаж на стоманени конструкции за нов производствен цех, доставка и монтаж на фасадни и покривни термопанели.

Производство и монтаж на метална конструкция за тенис корт

Повече

Обект: Академия за тенис на корт

Период: 2021

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за нов тенис корт, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на покривни поликарбонатни панели за естествено осветление.

Изграждане на ново котелно помещение от метална конструкция

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на ново котелно помещение, включващо земни и бетонови работи, изработка, доставка и монтаж на стоманена конструкция, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, монтаж на електрически инсталации.

Цялостно изграждане на склад за готова продукция

Повече

Обект: Винарна Four Friends

Период: 2021

Обхват: Цялостно изграждане на склад за продукция, включително производство и монтаж на стоманени конструкции, монтаж на покривни и фасадни термопанели, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки, изграждане на електрически инсталации.

Доставка и монтаж на метални конструкции за завод за фуражни смески

Повече

Обект: „Микса“ ЕООД

Период: 2020

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции за покриване на производствено оборудване

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png