Изграждане на нова варова пещ

Повече

Предмет: Изграждане на нова варова пещ
Период: 2020
Обхват: Производство и монтаж на нова варова пещ с тегло 170 т., монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи.

Демонтаж, преместване и монтаж на дробилна инсталация

Повече

Обект: „Кроношпан България“ ЕООД

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Цялостен демонтаж, транспортиране и повторен монтаж на дробилна инсталация и транспортьори.

Изграждане на рафинерия за слънчогледово олио

Повече

Предмет: Цялостно изграждане на рафинерия за олио – метални конструкции, тръбопроводи, оборудване

Период на изпълнение: 2016 - 2017

Обхват: Цялостно изграждане на рафинерия за слънчогледово олио, включващо: монтаж на метални конструкции, технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване и цялостно изграждане на електрически инсталации.

Цялостно изграждане на инсталация за вторична очистка на електролита

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Монтаж на промишлена метална конструкция, монтаж на технологично оборудване и резервоари, доставка и монтаж на технологични тръбопроводи, монтаж на изолации и обшивки по оборудване.

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи и оборудване за нова фабрика за спирт

Повече

Обект: "Захарни заводи“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване, сертификация на неръждаеми съдове.

Цялостно изграждане на предприятие за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на технологично оборудване - елеватори, шнекове, редлери, бункери и течки, сепаратор, лющачки, пекач, преса за слънчоглед, утаители и филтри за сурово масло, помпи и др.

Производство на ръкавни филтри

Повече

Обект: "Ню Енерджи Системс" ЕООД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изработка на корпус и отделни елементи за ръкавен филтър за инсталация за преработка на технически въглерод.

Монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологично оборудване, лентови транспортьори, ръкавни филтри, мелници, трошачки по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Монтаж на промишлено оборудване

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Монтаж на технологично оборудване и съдове за инсталация за производство на газообразен кислород на територията на "КЦМ" АД.

Монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Евриком" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлено оборудване - смесителен блок, производствена линия за разфасоване на восъчни смеси, тръбопроводи от неръждаема и въглеродна стомана.

Производство на листови и профилни метални констуркции за електрофилтри

Повече

Обект: "FLSmidth Airtech" A/S

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на листови и профилни метални конструкции за газоходи, компенсатори, опори за газоходи за електрофилтри.

Монтаж на промишлено оборудване и технологични тръбопроводи

Повече

Предмет: "Панхим" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Разширение на производството на гранули за полиметилметакрилат, включващо изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи, оборудване на пречиствателна станция за отпадни води.

Изграждане на Ново оловно производство

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на пещ, котел, горелки, съдове, газоходи и прахоулавящо оборудване, кондензатори и деаратори, всички тръбопроводи, помпи и арматура.

Цялостен монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи

Повече

Обект: „Марица Олио“ АД
Период на изпълнение: 2012
Обхват: Изпълнение на комплексен монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи от въглеродна (черна) стомана, неръждаеми тръбопроводи, пожарогасителна инсталация, хексаново стопанство, електрически инсталации.

Производство и монтаж на електрофилтър

Повече

Обект: "КЦМ Технолоджи" ЕООД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Производство и монтаж на нов електрофилтър за нуждите на "КЦМ" АД, по проект на "FL Smidth" - Дания.

Монтаж на оборудване

Повече

Обект: "Агрия" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка, монтаж и пробен пуск на обслужвващи помпи.

Монтаж на промишлено оборудване

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на СО2 на инсталация АМ-76, монтаж на паров подгревател, монтаж на сепаратор.

Проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Дуропак Тракия Папир" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на инсталация за транспортиране на отпадъци.

Производство и монтаж на втора варова пещ

Повече

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на нестандартно оборудване - варова пещ и прилежащото й технологично оборудване, бункери, силози, клапи, филтри, тръбопроводи.

Изграждане на инсталация калциниране на природен гипс

Повече

Обект: "Гипс" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Цялостен монтаж на промишлено технологично оборудване - шнекове, редлери, елеватори, специализирано оборудване, бункери, силози и течки.

Демонтаж и монтаж на метални конструкции и промишлено оборудване

Повече

Обект: "Емка" АД

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Демонтаж на емайлираща машина и метални конструкции около нея, изработка и монтаж на обслужващи платформи около съоръжения, монтаж на емайлираща машина.

Демонтаж и монтаж на технологично оборудване, ремонт на транспортни съоръжения

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Преместване на дробител "Норман" на нова позиция, ремонт на съществуващи транспортьори за биомаса.

Монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Рубин" АД

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на тунелна пещ за стъкларски завод.

Монтаж и окомплектовка на промишлена инсталация

Повече

Обект: "Оомс Интернешънал", България

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на мобилна инсталация за производство на модифициран битум, изработка на метална конструкция за контейнерна рамка, цялостно окомплетоване и сглобяване на инсталацията и подготовка за транспорт.

Изграждане на система за транспортиране и управление на въглища и варовик, монтаж на багери и товаро-разтоварно оборудване

Повече

Обект: "Сандвик България" ЕООД

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на оборудване за лентови транспортьори, цялостен монтаж на метални конструкции и оборудване за трансферни кули и багери в минната индустрия.

Изграждане на система за транспортиране и управление на въглища и варовик

Повече

Обект: "Сандвик България" ЕООД

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори, трансферни кули (пресипки) и технологично оборудване с общо тегло над 1200 т.

Монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Дуропак Тракия Папир" АД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Монтаж на оборудване за линия за производство на бял тестлайнер.

Изграждане на система за сухо корообелване и транспортна система за биомаса

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и монтаж на промишлено оборудване за корообелваща система, производство и монтаж на корообелващ барабан, цялостен монтаж на технологичното оборудване по системата, монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори за транспорт и управление на биомаса.

Изработка на нов електрофилтър за "Монди Стамболийски" ЕАД

Повече

Обект: "ELWO"

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка на нов електрофилтър по проект на "ELWO" - Полша за нуждите на "Монди Стамболийски" ЕАД.

Изграждане на промишлени инсталации

Повече

Обект: "Амилум България" ЕАД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на промишлено оборудване, сушилня за нишесте, линии за сироп, изработка и монтаж на комин, монтаж на решетъчни скари.

Изграждане на нова филтърна система

Повече

Обект: "Фибран България" АД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на система от ръкавни филтри за нуджите на "Фибран България" АД 

Монтаж на лентов транспортьор

Повече

Обект: "Геометал" ЕООД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на лентов транспортьор PS 1600 мм. с дължина 560 м. за минен комплекс "Елаците Мед".

Монтаж на механично оборудване

Повече

Обект: "SBS Buhnentehnik" GmbH

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на механично оборудване на долна сценична механизация, ревизия, профилактика и монтаж на съществуващо оборудване, производство и монтаж на метални конструкции.

Ремонт на съществуващ филтър

Повече

Обект: "Вулкан Цимент" АД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Реконструкция на съществуващ филтър на пещ №4 в циментов завод "Вулкан Цимент" - гр. Димитровград.

Монтаж на хладилна инсталация

Повече

Обект: "Каменица" АД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на хладилна инсталация, състояща се от хладилен компресор, амонячен изпарител, изпарителен кондензатор и др.

Реконструкция на агрегат АС72

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период на изпълнение: 2007-2008

Обхват: Монтаж на технологично оборудване.

Изграждане на инсталация за разделяне на въздух

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Монтаж на промишлено технологично оборудване - цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на компресори, охладителна колона, съдове и съоръжения, тръбопроводи и помпи.

Производство и изграждане на нов електрофилтър за "Монди Стамболийски" ЕАД

Повече

Обект: "FL Smidth"

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка и монтаж на нов електрофилтър за нуждите на "Монди Стамболийски" ЕАД, по проект на "FL Smidth" Дания.

Демонтаж на технологично оборудване от Германия и монтаж на същото в България

Повече

Обект: "Керамична къща" ЕООД

Период на изпълнение: 2006-2007

Обхват: Демонтаж на производствени линии за керамични продукти от Германия, повторен монтаж в България на територията на завод за керамични продукти гр. Стралджа.

Производство и монтаж на нов електрофилтър

Повече

Обект: "Вулкан Цимент" АД

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Производство на метални конструкции и части за нов електрофилтър, изграждане и монтаж на електрофилтър по проект на "FL Smidth" Дания.

Ремонт на електрофилтър

Повече

Обект: "Енергоремонт Ходинг" АД

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Ремонт на електрофилтър на котлоагрегат №1 в ТЕЦ "Марица Изток 2".

Монтаж на промишлени инсталации и съоръжения

Повече

Обект: "Енергоремонт Холдинг" АД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на Кондензо-очистваща инсталация (КОИ) на блокове №1 и №2 в ТЕЦ "Марица Изток 2".

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png