Монтаж на технологично оборудване за система за смилане на биогориво

Повече

Обект: "Огняново-К", Варов завод "Пуклина"
Период: 2023 - 2024
Обхват: Монтаж на промишлени конструкции и технологично оборудване за инсталация за смилане и сепариране на биомаса, като алтернативно гориво за варови пещи.

Монтаж на технологично оборудване и аспирационни тръби

Повече

Обект: "Кнауф България"
Период: 2023
Обхват: Производство на спомагателни стоманени конструкции, монтаж на шнекове и оборудване, монтаж на филтърна система и аспирационни тръби, монтаж на изолация от минерална вата.

Изграждане на нова варова пещ

Повече

Предмет: Изграждане на нова варова пещ
Период: 2020
Обхват: Производство и монтаж на нова варова пещ с тегло 170 т., монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи.

Демонтаж, преместване и монтаж на дробилна инсталация

Повече

Обект: „Кроношпан България“ ЕООД

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Цялостен демонтаж, транспортиране и повторен монтаж на дробилна инсталация и транспортьори.

Изграждане на рафинерия за слънчогледово олио

Повече

Предмет: Цялостно изграждане на рафинерия за олио – метални конструкции, тръбопроводи, оборудване

Период на изпълнение: 2016 - 2017

Обхват: Цялостно изграждане на рафинерия за слънчогледово олио, включващо: монтаж на метални конструкции, технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване и цялостно изграждане на електрически инсталации.

Цялостно изграждане на инсталация за вторична очистка на електролита

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Монтаж на промишлена метална конструкция, монтаж на технологично оборудване и резервоари, доставка и монтаж на технологични тръбопроводи, монтаж на изолации и обшивки по оборудване.

Монтаж на неръждаеми тръбопроводи и оборудване за нова фабрика за спирт

Повече

Обект: "Захарни заводи“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване, сертификация на неръждаеми съдове.

Цялостно изграждане на предприятие за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на технологично оборудване - елеватори, шнекове, редлери, бункери и течки, сепаратор, лющачки, пекач, преса за слънчоглед, утаители и филтри за сурово масло, помпи и др.

Производство на ръкавни филтри

Повече

Обект: "Ню Енерджи Системс" ЕООД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изработка на корпус и отделни елементи за ръкавен филтър за инсталация за преработка на технически въглерод.

Монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологично оборудване, лентови транспортьори, ръкавни филтри, мелници, трошачки по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Монтаж на промишлено оборудване

Повече

Обект: "Линде Газ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Монтаж на технологично оборудване и съдове за инсталация за производство на газообразен кислород на територията на "КЦМ" АД.

Монтаж на технологично оборудване

Повече

Обект: "Евриком" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлено оборудване - смесителен блок, производствена линия за разфасоване на восъчни смеси, тръбопроводи от неръждаема и въглеродна стомана.

Производство на листови и профилни метални констуркции за електрофилтри

Повече

Обект: "FLSmidth Airtech" A/S

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на листови и профилни метални конструкции за газоходи, компенсатори, опори за газоходи за електрофилтри.

Монтаж на промишлено оборудване и технологични тръбопроводи

Повече

Предмет: "Панхим" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Разширение на производството на гранули за полиметилметакрилат, включващо изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи, оборудване на пречиствателна станция за отпадни води.

Изграждане на Ново оловно производство

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на пещ, котел, горелки, съдове, газоходи и прахоулавящо оборудване, кондензатори и деаратори, всички тръбопроводи, помпи и арматура.

Цялостен монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи

Повече

Обект: „Марица Олио“ АД
Период на изпълнение: 2012
Обхват: Изпълнение на комплексен монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи от въглеродна (черна) стомана, неръждаеми тръбопроводи, пожарогасителна инсталация, хексаново стопанство, електрически инсталации.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png