Повече

Предмет: Цялостно изграждане на рафинерия за олио – метални конструкции, тръбопроводи, оборудване
Период на изпълнение: 2016 - 2017
Обхват: Цялостно изграждане на рафинерия за слънчогледово олио, включващо: монтаж на метални конструкции, технологични тръбопроводи от въглеродна стомана, неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване и цялостно изграждане на електрически инсталации.

Повече

Предмет: Цялостно изграждане на инсталация за вторична очистка на електролита
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Монтаж на промишлена метална конструкция, монтаж на технологично оборудване и резервоари, доставка и монтаж на технологични тръбопроводи, монтаж на изолации и обшивки по оборудване.

Повече

Предмет: Монтаж на неръждаеми тръбопроводи и оборудване за нова фабрика за спирт
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Доставка и монтаж на неръждаеми тръбопроводи, монтаж на технологично оборудване, сертификация на неръждаеми съдове.

Повече

Предмет: Цялостно изграждане на предприятие за производство на сурово масло - гр. Костинброд.

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Монтаж на технологично оборудване - елеватори, шнекове, редлери, бункери и течки, сепаратор, лющачки, пекач, преса за слънчоглед, утаители и филтри за сурово масло, помпи и др.

Предмет: Монтаж на технологично оборудване

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Монтаж на технологично оборудване, лентови транспортьори, ръкавни филтри, мелници, трошачки по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Повече

Предмет: Изграждане на Ново оловно производство

Период на изпълнение: 2012-2014

Обхват: Цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на пещ, котел, горелки, съдове, газоходи и прахоулавящо оборудване, кондензатори и деаратори, всички тръбопроводи, помпи и арматура.

Повече

Предмет: Монтаж на технологично оборудване

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлено оборудване - смесителен блок, производствена линия за разфасоване на восъчни смеси, тръбопроводи от неръждаема и въглеродна стомана.

Предмет: Монтаж на промишлено оборудване и технологични тръбопроводи.

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Разширение на производството на гранули за полиметилметакрилат, включващо изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи, оборудване на пречиствателна станция за отпадни води.

Повече

Предмет: Цялостен монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи
Период на изпълнение: 2012
Обхват: Изпълнение на комплексен монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи от въглеродна (черна) стомана, неръждаеми тръбопроводи, пожарогасителна инсталация, хексаново стопанство, електрически инсталации.

Предмет: Монтаж на оборудване

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Доставка, монтаж и пробен пуск на обслужвващи помпи.

Предмет: Монтаж на промишлено оборудване

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на СО2 на инсталация АМ-76, монтаж на паров подгревател, монтаж на сепаратор.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на втора варова пещ.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на нестандартно оборудване - варова пещ и прилежащото й технологично оборудване, бункери, силози, клапи, филтри, тръбопроводи.

Повече

Предмет: Изграждане на инсталация калциниране на природен гипс

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Цялостен монтаж на промишлено технологично оборудване - шнекове, редлери, елеватори, специализирано оборудване, бункери, силози и течки.

Предмет: Проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Проектиране, изработка, доставка и монтаж на инсталация за транспортиране на отпадъци.

Предмет: Демонтаж и монтаж на метални конструкции и промишлено оборудване.

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Демонтаж на емайлираща машина и метални конструкции около нея, изработка и монтаж на обслужващи платформи около съоръжения, монтаж на емайлираща машина.

Предмет: Демонтаж и монтаж на технологично оборудване, ремонт на транспортни съоръжения.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Преместване на дробител "Норман" на нова позиция, ремонт на съществуващи транспортьори за биомаса.

Предмет: Монтаж на технологично оборудване.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на тунелна пещ за стъкларски завод.

Повече

Предмет: Изграждане на система за транспортиране и управление на въглища и варовик, монтаж на багери и товаро-разтоварно оборудване.

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на оборудване за лентови транспортьори, цялостен монтаж на метални конструкции и оборудване за трансферни кули и багери в минната индустрия.

Предмет: Монтаж и окомплектовка на промишлена инсталация.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на мобилна инсталация за производство на модифициран битум, изработка на метална конструкция за контейнерна рамка, цялостно окомплетоване и сглобяване на инсталацията и подготовка за транспорт.

Повече

Предмет: Изграждане на система за транспортиране и управление на въглища и варовик.

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори, трансферни кули (пресипки) и технологично оборудване с общо тегло над 1200 т.

Повече

Предмет: Изграждане на система за сухо корообелване и транспортна система за биомаса.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и монтаж на промишлено оборудване за корообелваща система, производство и монтаж на корообелващ барабан, цялостен монтаж на технологичното оборудване по системата, монтаж на галерии и оборудване за лентови транспортьори за транспорт и управление на биомаса.

Повече

Предмет: Изграждане на промишлени инсталации

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на промишлено оборудване, сушилня за нишесте, линии за сироп, изработка и монтаж на комин, монтаж на решетъчни скари.

Предмет: Монтаж на лентов транспортьор

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на лентов транспортьор PS 1600 мм. с дължина 560 м. за минен комплекс "Елаците Мед".

Предмет: Монтаж на механично оборудване

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на механично оборудване на долна сценична механизация, ревизия, профилактика и монтаж на съществуващо оборудване, производство и монтаж на метални конструкции.

Предмет: Монтаж на хладилна инсталация.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на хладилна инсталация, състояща се от хладилен компресор, амонячен изпарител, изпарителен кондензатор и др.

Повече

Предмет: Изграждане на инсталация за разделяне на въздух

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Монтаж на промишлено технологично оборудване - цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на компресори, охладителна колона, съдове и съоръжения, тръбопроводи и помпи.

Предмет: Демонтаж на технологично оборудване от Гермния и монтаж на същото в България

Период на изпълнение: 2006-2007

Обхват: Демонтаж на производствени линии за керамични продукти от Германия, повторен монтаж в България на територията на завод за керамични продукти гр. Стралджа.

Предмет: Монтаж на промишлени инсталации и съоръжения

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на Кондензо-очистваща инсталация (КОИ) на блокове №1 и №2 в ТЕЦ "Марица Изток 2".