Производство и монтаж на метални конструкции за стълби и площадки

Повече

Обект: Винарска изба, с. Момково
Период: 2022 г.
Обхват: Производство и монтаж на стоманени стълбища и площадки, монтаж на решетъчни скари и стъпала.

Изграждане на нова обслужваща стълбищна клетка от стоманена конструкция

Повече

Обект: „Имерис Минералс България“ АД

Период: 2021

Обхват: Производство и монтаж нови стълбищна клетка, включително нови стълбищни рамена, парапети, площадки и настилки от решетъчни скари.

Реконструкция на открита стоманобетонна естакада с нови носещи метални конструкции

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период: 2021

Обхват: Изработка и монтаж на нови носещи стоманени греди, възстановяване и саниране на оставащи стоманени и стоманобетонни елементи, демонтаж на съществуващи носещи стоманобетонни панели.

Носеща метална конструкция за инсталация за контролно пресяване

Повече

Обект: „Огняново-К“ АД

Период: 2020-2021 г.

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за инсталация за контролно пресяване, включително изработка и монтаж на стълби, площадки и парапети, настилки от рифелова ламарина, монтаж на покривна ламарина.

Преустройство на обслужващи стълбища и парапети

Повече

Обект: „Имерис Минералс България“ АД

Период: 2020

Обхват: Производство и монтаж на нови стоманени стълби, парапети и площадки за осигуряване на достъп

Производство на стоманени пътеки и платформи за пристанищен терминал

Повече

Обект: Пристанищен терминал

Период: 2020

Обхват: Производство на стоманени конструкции за пътеки и платформи за достъп.

Носещи метални конструкции за реконструкция на мост над р. Марица, гр. Симеоновград

Повече

Обект: Стоманен мост над р. Марица

Период: 2019

Обхват: Производство и монтаж на носещи метални конструкции и отделни елементи за реконструкция на стоманен мост, доставка и монтаж на подови настилки от решетъчни скари.

Изграждане на нова паро-котелна инсталация към завод за производство на шперплат

Повече


Обект: „Велде България“ АД
Период: 2019 – 2020
Обхват: Частичен демонтаж и разрушаване на старо котелно помещение, изпълнение на земни и бетонови работи, изработка и монтаж на 110 т. опорна метална конструкция за технологично оборудване, производство на 200 т. метална конструкция за котелно помещение.

Завод за преработка на царевица

Повече

Изработка на технологична инсталация – карбонови колони, представляваща метална конструкция с тегло 90 т. и монтаж на технологично оборудване.

Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации

Повече

Предмет: Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за фундаменти на стационарни и подвижни асфалтосмесващи инсталации.

Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби

Повече

Предмет: Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и предварителен монтаж на спомагателни метални конструкции за асфалтосмесващи инсталации – поцинковани стъпала, площадки, стълби и др.

Проектиране, изработка и монтаж на метална конструкция за естакада за неръждаеми тръбопроводи между производствени цехове

Повече

Обект: "Вафли Ден и Нощ“

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на метална естакада за неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех, обшивка от термопанели.

Производство и монтаж на метални конструкции за технологична кула

Повече

Обект: "Монделийз България“ ЕООД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за кула за съдове за шоколад, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, завършващи окомплектовки.

Производство и монтаж на носещи метални конструкции за технологично оборудване за вторична очистка на електролита

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Изработка и доставка на носещи и спомагателни метални конструкции за технологично оборудване, монтаж на стоманената конструкция и оборудването в условията на работещо производство, изработка и монтаж на естакади за тръбопроводи

Цялостно изграждане на завод за производство на сурово масло

Повече

Предмет: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за елеваторна кула, пасарелки за технологично оборудване, изработка и монтаж на метална конструкция за "Пресов цех" и "Разтоварище", етакади за паропроводи и топлопроводи.

Производство и монтаж на метални конструкции

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на метална конструкция за покрив на котел за изгаряне на биомаса, демонтаж на съществуваща метална конструкция и монтаж на нова, монтаж на покривна ЛТ ламарина.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png