Изграждане на нова обслужваща стълбищна клетка от стоманена конструкция

Повече

Обект: „Имерис Минералс България“ АД

Период: 2021

Обхват: Производство и монтаж нови стълбищна клетка, включително нови стълбищни рамена, парапети, площадки и настилки от решетъчни скари.

Реконструкция на открита стоманобетонна естакада с нови носещи метални конструкции

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период: 2021

Обхват: Изработка и монтаж на нови носещи стоманени греди, възстановяване и саниране на оставащи стоманени и стоманобетонни елементи, демонтаж на съществуващи носещи стоманобетонни панели.

Носеща метална конструкция за инсталация за контролно пресяване

Повече

Обект: „Огняново-К“ АД

Период: 2020-2021 г.

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за инсталация за контролно пресяване, включително изработка и монтаж на стълби, площадки и парапети, настилки от рифелова ламарина, монтаж на покривна ламарина.

Преустройство на обслужващи стълбища и парапети

Повече

Обект: „Имерис Минералс България“ АД

Период: 2020

Обхват: Производство и монтаж на нови стоманени стълби, парапети и площадки за осигуряване на достъп

Производство на стоманени пътеки и платформи за пристанищен терминал

Повече

Обект: Пристанищен терминал

Период: 2020

Обхват: Производство на стоманени конструкции за пътеки и платформи за достъп.

Носещи метални конструкции за реконструкция на мост над р. Марица, гр. Симеоновград

Повече

Обект: Стоманен мост над р. Марица

Период: 2019

Обхват: Производство и монтаж на носещи метални конструкции и отделни елементи за реконструкция на стоманен мост, доставка и монтаж на подови настилки от решетъчни скари.

Изграждане на нова паро-котелна инсталация към завод за производство на шперплат

Повече


Обект: „Велде България“ АД
Период: 2019 – 2020
Обхват: Частичен демонтаж и разрушаване на старо котелно помещение, изпълнение на земни и бетонови работи, изработка и монтаж на 110 т. опорна метална конструкция за технологично оборудване, производство на 200 т. метална конструкция за котелно помещение.

Завод за преработка на царевица

Повече

Изработка на технологична инсталация – карбонови колони, представляваща метална конструкция с тегло 90 т. и монтаж на технологично оборудване.

Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации

Повече

Предмет: Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за фундаменти на стационарни и подвижни асфалтосмесващи инсталации.

Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби

Повече

Предмет: Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и предварителен монтаж на спомагателни метални конструкции за асфалтосмесващи инсталации – поцинковани стъпала, площадки, стълби и др.

Проектиране, изработка и монтаж на метална конструкция за естакада за неръждаеми тръбопроводи между производствени цехове

Повече

Обект: "Вафли Ден и Нощ“

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на метална естакада за неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех, обшивка от термопанели.

Производство и монтаж на метални конструкции за технологична кула

Повече

Обект: "Монделийз България“ ЕООД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за кула за съдове за шоколад, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, завършващи окомплектовки.

Производство и монтаж на носещи метални конструкции за технологично оборудване за вторична очистка на електролита

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Изработка и доставка на носещи и спомагателни метални конструкции за технологично оборудване, монтаж на стоманената конструкция и оборудването в условията на работещо производство, изработка и монтаж на естакади за тръбопроводи

Цялостно изграждане на завод за производство на сурово масло

Повече

Предмет: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за елеваторна кула, пасарелки за технологично оборудване, изработка и монтаж на метална конструкция за "Пресов цех" и "Разтоварище", етакади за паропроводи и топлопроводи.

Производство и монтаж на метални конструкции

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на метална конструкция за покрив на котел за изгаряне на биомаса, демонтаж на съществуваща метална конструкция и монтаж на нова, монтаж на покривна ЛТ ламарина.

Изработка и монтаж на галерии за лентови транспортьори и прилежащото им оборудване

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд. - клон България

Период на изпълнение: 2013 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за галерии за лентови транспортьори, трансферни кули и пресипки, спомагателни метални конструкции за отделни подобекти.

Производство на метални конструкции и пристанищни съоръжения

Повече

Предмет: Производство на метални конструкции и пристанищни съоръжения.

Период на изпълнение: 2013 - до момента

Обхват: Производство на метални конструкции - пътеки и пасарекли, тръбни метални конструкции за пристанищни съоръжения и др.

Производство и монтаж на метални конструкции

Повече

Обект: "Химмаш" АД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на носеща метална конструкция за реактор за полимеризация с вместимост 13 куб.м.

Изграждане на "Ново оловно производство" към "КЦМ" АД

Повече

Обект: "Металстрой" АД

Период на изпълнение: 2012 - 2014

Обхват: Частична изработка и цялостен монтаж на основна метална конструкция, производство и монтаж на метални конструкции за стълби, площадки, парапети, подове от рифелова ламарина, монтаж на стенни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.

Цялостно изграждане на инсталация за калциниране на природен гипс

Повече

Обект: "Гипс" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство и монтаж на основна метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.

Производство и монтаж на носеща метална конструкция

Повече

Обект: "Каменица" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на носеща метална конструкция за съдове за пивоварна каша на територията на пивоварна "Астика".

Изграждане на подвижни платформи за обслужване на самолети

Повече

Обект: "Луфтханза Техник София" ООД

Период на изпълнение: 2009 - 2011

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за подвижни платформи за обслужване на самолети.

Изграждане на нов цех "Материално стопанство"

Повече

Обект: "Рубин" АД

Период на изпълнение: 2009 - 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции, силози за съхранение на основни материали и суровини, монтаж на фасадна и покривна облицовка от ЛТ ламарина.

Изграждане на цех "Екстракция"

Повече

Обект: "Бисер Олива" АД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех "Екстракция".

Производство и доставка на метални конструкции

Повече

Обект: "Алстом България" ЕООД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и доставка на стоманени конструкции за платформи за ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток".

Производство на метални конструкции

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции във връзка с проект за реконструкция на агрегат АС72.

Разширение на пристанище гр. Бургас

Повече

 Предмет: Разширение на пристанище гр. Бургас

Период на изпълнение: 2005 - 2006

Обхват: Монтаж на метални конструкции за съоръжения за товарене и разтоварване на вагони.

Метални конструкции за ТЕЦ 3

Повече

Обект: "Енерготранс 2000" ООД.

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Монтаж на метални конструкции за бункери за варовик.

Изграждане на завод за преработка на вълна

Повече

Обект: "АДФ България" ЕООД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png