1. Производство на модули за асфалтосмесващи инсталации, представляващи контейнери от профилна метална конструкция и вътрешни разпределителни камери от листова стомана, включително окабеляване и монтаж на електрооборудване. Контейнерите се изолират посредством минерална вата и се обшиват в трапецовидна ламарина.

2. Изработка на листови метални конструкции за комини и газоходи за асфалтосмесващи инсталации.

Общата стойност на поръчката към клиента - 280 000 лв.

1. Изработка и монтаж на метални конструкции за производствени цехове – пресов цех, екстракция, котелно помещение, производство и монтаж на обслужващи стълби и площадки с общо тегло 105 т.

Доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели и вълнообразна ламарина.

2. Проектиране, изработка и монтаж на 2 бр. вертикални стоманени резервоари за сурово масло с вместимост 500 куб.м. всеки един.

Изработка на шамандура от листова метална конструкция, производство на 2 бр. понтони от тръбна конструкция, изработка на 22 бр. предпазни панели (фендери) и 1 бр. фендер с торсион. 

Общата стойност на поръчките към клиента възлизат на 630 000 лв.

Разширение на съществуващ склад за суровини и материали, включващо проектиране, изработка и монтаж на метална конструкции, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели.

Общата стойност на поръчката възлиза на 165 000 лв.

 Цялостно изграждане на покрит склад за съхранение на азотни торове с площ 10 500 кв.м., включващо изработка и монтаж на 700 т. метална конструкция, доставка и монтаж на 11 000 кв.м. покривна ламарина, изграждане на електрически инсталации.

Повече

Предмет: Производство на контейнери за модулни асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за рамка на контейнери, производство на листови метални конструкции за делителни камери, изолация с минерална вата и монтаж на облицовъчна ламарина.

Повече

Предмет: Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за фундаменти на стационарни и подвижни асфалтосмесващи инсталации.

Повече

Предмет: Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и предварителен монтаж на спомагателни метални конструкции за асфалтосмесващи инсталации – поцинковани стъпала, площадки, стълби и др.

Повече

Обект: "Вафли Ден и Нощ“

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на метална естакада за неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех, обшивка от термопанели.

Повече

Обект: "Монделийз България“ ЕООД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за кула за съдове за шоколад, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, завършващи окомплектовки.

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Изработка и доставка на носещи и спомагателни метални конструкции за технологично оборудване, монтаж на стоманената конструкция и оборудването в условията на работещо производство, изработка и монтаж на естакади за тръбопроводи

Повече

Предмет: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за елеваторна кула, пасарелки за технологично оборудване, изработка и монтаж на метална конструкция за "Пресов цех" и "Разтоварище", етакади за паропроводи и топлопроводи.

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на метална конструкция за покрив на котел за изгаряне на биомаса, демонтаж на съществуваща метална конструкция и монтаж на нова, монтаж на покривна ЛТ ламарина.

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд. - клон България

Период на изпълнение: 2013 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за галерии за лентови транспортьори, трансферни кули и пресипки, спомагателни метални конструкции за отделни подобекти.

Повече

Предмет: Производство на метални конструкции и пристанищни съоръжения.

Период на изпълнение: 2013 - до момента

Обхват: Производство на метални конструкции - пътеки и пасарекли, тръбни метални конструкции за пристанищни съоръжения и др.

Повече

Обект: "Рубин" АД

Период на изпълнение: 2009 - 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции, силози за съхранение на основни материали и суровини, монтаж на фасадна и покривна облицовка от ЛТ ламарина.

Повече

Обект: "Металстрой" АД

Период на изпълнение: 2012 - 2014

Обхват: Частична изработка и цялостен монтаж на основна метална конструкция, производство и монтаж на метални конструкции за стълби, площадки, парапети, подове от рифелова ламарина, монтаж на стенни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.