Повече

Предмет: Изработка на 4 бр. тръбни стоманени понтони
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Изработка на 4 бр. тръбни стоманени понтони, нанасяне на антикорозионна защита, монтаж на предпазни полиетиленови плочи

Повече

Предмет: Производство на контейнери за модулни асфалтосмесващи инсталации
Период на изпълнение: от 2017 - до момента
Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за рамка на контейнери, производство на листови метални конструкции за делителни камери, изолация с минерална вата и монтаж на облицовъчна ламарина.

Повече

Предмет: Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за фундаменти на стационарни и подвижни асфалтосмесващи инсталации.

Повече

Предмет: Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби.
Период на изпълнение: от 2017 - до момента
Обхват: Изработка и предварителен монтаж на спомагателни метални конструкции за асфалтосмесващи инсталации – поцинковани стъпала, площадки, стълби и др.

Повече

Предмет: Проектиране, изработка и монтаж на метална конструкция за естакада за неръждаеми тръбопроводи между производствени цехове.
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на метална естакада за неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех, обшивка от термопанели.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции за технологична кула
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за кула за съдове за шоколад, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, завършващи окомплектовки.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на носещи метални конструкции за технологично оборудване за вторична очистка на електролита
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изработка и доставка на носещи и спомагателни метални конструкции за технологично оборудване, монтаж на стоманената конструкция и оборудването в условията на работещо производство, изработка и монтаж на естакади за тръбопроводи

Повече

Предмет: Цялостно изграждане на завод за производство на сурово масло

Период на изпълнение: 2014 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за елеваторна кула, пасарелки за технологично оборудване, изработка и монтаж на метална конструкция за "Пресов цех" и "Разтоварище", етакади за паропроводи и топлопроводи.

Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на метална конструкция за покрив на котел за изгаряне на биомаса, демонтаж на съществуваща метална конструкция и монтаж на нова, монтаж на покривна ЛТ ламарина.

Повече

Предмет: Изработка и монтаж на галерии за лентови транспортьори и прилежащото им оборудване

Период на изпълнение: 2013 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за галерии за лентови транспортьори, трансферни кули и пресипки, спомагателни метални конструкции за отделни подобекти.

Повече

Предмет: Производство на метални конструкции и пристанищни съоръжения.

Период на изпълнение: 2013 - до момента

Обхват: Производство на метални конструкции - пътеки и пасарекли, тръбни метални конструкции за пристанищни съоръжения и др.

Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на носеща метална конструкция за реактор за полимеризация с вместимост 13 куб.м.

Повече

Предмет: Цялостно изграждане на инсталация за калциниране на природен гипс.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство и монтаж на основна метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на носеща метална конструкция.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на носеща метална конструкция за съдове за пивоварна каша на територията на пивоварна "Астика".

Повече

Предмет: Изграждане на нов цех "Материално стопанство".

Период на изпълнение: 2009 - 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции, силози за съхранение на основни материали и суровини, монтаж на фасадна и покривна облицовка от ЛТ ламарина.

Предмет: Изграждане на цех "Екстракция".

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех "Екстракция".

Предмет: Производство и доставка на метални конструкции.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и доставка на стоманени конструкции за платформи за ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток".

Повече

Предмет: Изграждане на "Ново оловно производство" към "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012 - 2014

Обхват: Частична изработка и цялостен монтаж на основна метална конструкция, производство и монтаж на метални конструкции за стълби, площадки, парапети, подове от рифелова ламарина, монтаж на стенни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.

Повече

Предмет: Производство на метални конструкции

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции във връзка с проект за реконструкция на агрегат АС72.

Предмет: Изграждане на завод за преработка на вълна.

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване.