Повече

Обект: “Неохим“ АД
Период: 2019 – 2020
Обхват: Цялостно изграждане на склад с площ над 10 500 кв.м., монтаж на стоманобетонни колони, доставка и монтаж на 650 т. метална конструкция за покрив и фасади, монтаж на покривна ламарина, изграждане на електрически инсталации.

Повече

Предмет: Производство на модули за асфалтосмесващи инсталации
Период: 2020
Обхват: Цялостно производство на модули за асфалтосмесващи инсталации, включващо рамка от профилна метална конструкция, вътрешни камери, клапи, окабеляване, изолация от минерална вата и обшивка от профилирана ламарина.

Повече


Обект: „Велде България“ АД
Период: 2019 – 2020
Обхват: Частичен демонтаж и разрушаване на старо котелно помещение, изпълнение на земни и бетонови работи, изработка и монтаж на 110 т. опорна метална конструкция за технологично оборудване, производство на 200 т. метална конструкция за котелно помещение.

Повече

През настоящата 2020 г. „Монтажинженеринг“ АД изпълнява разнообразни проекти, свързани с изработка и монтаж на метални конструкции за метални халета и сгради с различно предназначение. Наред с тях, дружеството изпълнява договор за производство на 6 бр. стоманени шамандури предназначени за акостиране на кораби в открито море. Това са съоръжения, които се монтират посредством стоманени вериги към морското дъно и изпълняват функцията на пристанищен док, но разположен в открито море. 

Всяко едно от съоръженията е с диаметър 6 м. и тегло над 18 тона. Краен клиент на оборудването е рафинерия на петролната компания „Репсол“ в Перу. Проектът е на стойност от почти 3,9 млн. лв. и включва производство на стоманените шамандури и окомплектоването им с цялото необходимо оборудване – радари, навигационни системи, солари, устройства за контрол на птиците и др.

Повече

В средата на 2019 г. „Монтажинженеринг“ АД подписа договор за производство, доставка и изграждане на нова варова пещ на територията на България по технология на световния лидер в бранша Carmeuse. Съоръжението е с общо тегло над 170 т. и се състои от корпус на пещта, въздуховоди и газоходи, тръбопроводи за горивен въздух и гориво, друго специфично оборудване. Проектът е на стойност на 1,2 млн. лв.

Изграждането на варови пещи в България са редки инвестиционни проекти. През 2011 г. отново по възлагане на завод „Огняново-К“ АД, част от Швейцарската група Plena Holding S.A, “Монтажинженеринг“ АД успешно изгради варова пещ, с по-голям капацитет от тази по настоящия проект, на територията на завода в с. Пуклина. Изграждането на такъв тип съоръжение не може да се сравни с други проекти, свързани с изработка и монтаж на метални конструкции, поради своята сложност и строги изисквания за точност и допустимост в отклоненията.
Варовите пещи са специфично оборудване, а производството им представлява комбинация от листова и профилна метална конструкция. Корпусът на пещта е съставен от различен брой модули, които на обекта се съединяват вертикално един с друг. С изграждането на зареждащата група, горивните тръбопроводи, въздуховоди и газоходи, разтоварващия възел и компресорна група се обособява сложна инсталация, разположена във височина.

Повече

Предмет: Производство на контейнери за модулни асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за рамка на контейнери, производство на листови метални конструкции за делителни камери, изолация с минерална вата и монтаж на облицовъчна ламарина.

Повече

Предмет: Производство на едрогабаритни метални конструкции за фундаменти на асфалтосмесващи инсталации

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Изработка и монтаж на профилни метални конструкции за фундаменти на стационарни и подвижни асфалтосмесващи инсталации.

Повече

Предмет: Изработка на спомагателни метални конструкции – стъпала, платформи, площадки, моряшки стълби

Период на изпълнение: от 2017 - до момента

Обхват: Изработка и предварителен монтаж на спомагателни метални конструкции за асфалтосмесващи инсталации – поцинковани стъпала, площадки, стълби и др.

Повече

Обект: "Вафли Ден и Нощ“

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Проектиране, изработка и монтаж на метална естакада за неръждаеми тръбопроводи между съществуващ и нов производствен цех, обшивка от термопанели.

Повече

Обект: "Монделийз България“ ЕООД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство и монтаж на метална конструкция за кула за съдове за шоколад, доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, завършващи окомплектовки.

Повече

Обект: „Аурубис България“ АД

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Изработка и доставка на носещи и спомагателни метални конструкции за технологично оборудване, монтаж на стоманената конструкция и оборудването в условията на работещо производство, изработка и монтаж на естакади за тръбопроводи

Повече

Предмет: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за елеваторна кула, пасарелки за технологично оборудване, изработка и монтаж на метална конструкция за "Пресов цех" и "Разтоварище", етакади за паропроводи и топлопроводи.

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на метална конструкция за покрив на котел за изгаряне на биомаса, демонтаж на съществуваща метална конструкция и монтаж на нова, монтаж на покривна ЛТ ламарина.

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд. - клон България

Период на изпълнение: 2013 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за галерии за лентови транспортьори, трансферни кули и пресипки, спомагателни метални конструкции за отделни подобекти.

Повече

Предмет: Производство на метални конструкции и пристанищни съоръжения.

Период на изпълнение: 2013 - до момента

Обхват: Производство на метални конструкции - пътеки и пасарекли, тръбни метални конструкции за пристанищни съоръжения и др.

Повече

Обект: "Металстрой" АД

Период на изпълнение: 2012 - 2014

Обхват: Частична изработка и цялостен монтаж на основна метална конструкция, производство и монтаж на метални конструкции за стълби, площадки, парапети, подове от рифелова ламарина, монтаж на стенни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.